โปรแกรมถัดไป

  • No Upcoming Events

องค์กรต่างๆ ให้การรับรอง

ยินดีต้อนรับสู่ สถาบันการศึกษา พอล นฤหล้า

‘Paul’ Pornthep  SriNarula

Founder and Chief Executive Trainer
Real Estate and Hospitality Entrepreneur, 
Sales / Marketing Innovator / Trainer and Motivational Speaker

โปรแกรมการฝึกอบรม

Know more

โปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับสาธารณชน

Know more

โปรแกรมการฝึกอบรมเฉพาะสำหรับองค์กร

Know more

พิธีกรและบรรยายพิเศษ

Know more

การฝึกอบรมสำหรับสถาบันการศึกษา

move to top